Människans minnen

Nu ska du få lära dig hur minnet fungerar.

Minneskrokar

Ett sätt att beskriva minnet på är att likna det vid krokar som blir till ledtrådar för dig när du vill minnas kunskapen. Krokarna gör att texten fastnar i minnet, det vill säga blir kunskap. Ju fler krokar du har desto fler ledtrådar har du och desto lättare blir det att plocka fram minnet när du behöver det.

Embed from Getty Images

Vad ska du skriva på den här minneskroken?

Ju fler krokar du har till dina minnen, desto lättare är det också att byta perspektiv, vilket är bra för att kunna nyansera tänkandet (och därmed, som du kanske vet, skriva prov med betygen B och A på gymnasiet).

Minnets kvicksand

Man kan också likna minnet vid kvicksand. Ett minne sjunker sakta men säkert mot botten om du inte använder det, då det hamnar högst upp igen – men börjar återigen att sjunka ner i minnenas hålrum. Tänk dig att du sticker ner dina händer i kvicksanden för att försöka få tag på något av dina minnen. Ju högre upp minnet finns och ju fler krokar som är fastsatta i minnet, desto enklare blir det.

Minnet stärks av att plockas fram: Ju oftare du gör det desto starkare krokar får du.

Pröva själv – konsten att lära – Övning 2

Minnet är rekonstruktivt

Vill det sig illa när du behöver plocka fram ett minne, så har det gått så lång tid att du helt enkelt inte kan få fram det. Det har bleknat bort med tiden.

Minnet är också rekonstruktivt – varje gång du plockar ihop de olika ledtrådarna skapas ett nytt minne. Du minns alltså inte själva händelsen varje gång du plockar fram minnet av den, utan du minns snarare minnet av ett minne. Det sammanfattas bra i Barbara Kingsolvers citat:

“Memory is a complicated thing, a relative to truth, but not its twin.”

Som du nog vet brukar berättelser bli större, bättre och mer storslagna varje gång någon berättar dem. Du vet den där historien som farfar berättat hundra gånger där gäddan har blivit större och större för varje gång. Det är ett bra exempel på det rekonstruktiva minnet! Följande Youtube-klipp (4 min) kan få illustrera detta:

Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 3

Fyra olika minnen

Du har fyra olika typer av minnen. En indelning är den mellan arbetsminnet, som håller kvar kunskapen så länge du tänker på den, och långtidsminnet, som har kvar dina minnen för alltid.

När du läser en text är ditt arbetsminne fyllt med det som texten handlar om. Det mesta av detta glöms bort, medan vissa saker går vidare till långtidsminnet och lagras där. När du minns något så plockar du fram det ur långtidsminnet, så att det hamnar i ditt arbetsminne. Då tänker du på det.

Två andra minnen som också är av betydelse när du ska lära dig något är betydelseminnet och bildminnet, som båda hör till långtidsminnet

Karta över Konsten att lära