Kan du det? Övningar till Konsten att lära

Här finns ett antal övningar som hjälper dig att lära (minnas och förstå) det som jag gått igenom i tankeredskapet Konsten att lära.

Flervalsfrågor – Minnet

Embed from Getty Images

Börja med att se till att du verkligen minns det du ska lära dig.

Börja med flervalsfrågorna om begrepp. Det handlar i princip om att memorera begreppen, så att du verkligen kan dem. Det gör du för att senare kunna använda begreppen och koppla ihop dem med dina tidigare kunskaper, så att du förstår dem. Här finns det rätt och fel svar. Flervalsfrågor är det lättast testet, som testar och förbättrar ditt minne om begreppen. Frågorna motsvarar nivå 1 i Blooms taxonomi (minnas) om hur vi lär oss.

Självtest – Konsten att lära – Begrepp – Flerval

För att du ska få lite variation på lärandet så gör vi det åt andra hållet också:

Självtest – Konsten att lära – Begrepp – Flerval – Omvänd ordning

Fyll i luckor – Förståelse

Att fylla i luckor med hjälp av flervalsfrågor gör det hela lite svårare – och därmed lär du dig mer. Det handlar om en rudimentär förståelse. Frågorna motsvarar nivå 2 Blooms taxonomi.

Embed from Getty Images

Alla behöver lite hjälp i början.

Självtest – Konsten att lära – Begrepp – Fyll i luckor

Kortsvarsfrågor – Förståelse

Svårare är kortsvarsfrågorna om begrepp, där du ska skriva ditt eget svar med egna ord (i form av en definition) och sedan jämföra med mitt svar. Här bör du ligga nära för att det ska kunna räknas som korrekt. Detta test kollar om du förstår begreppen. Frågorna motsvarar nivå 2 i Blooms taxonomi (förstå) om du formulerar svaret med dina egna ord – och nivå 1 i Blooms taxonomi (minnas) om du bara skriver ner ett memorerat svar.

Embed from Getty Images

Sakta men säkert försvinner hjälpmedlen.

Sedan går du över och förklarar begreppen med dina egna ord:

Självtest – Konsten att lära – Begrepp – Kortsvar

Långsvarsfrågor – Förståelse

Embed from Getty Images

Visst är det härligt att känna att du kan det?

Ännu svårare är att ge ett eget exempel – då rör det sig om god förståelse. Men om du bara skriver ner ett memorerat exempel, så handlar det om minne och inte förståelse. Frågorna motsvarar nivå 3 i Blooms taxonomi.

Självtest – Konsten att lära – Begrepp – Exempel

Och för att få mer variation så ska du nu bearbeta dina kunskaper på olika tankemodeller

Självtest – Konsten att lära – Begrepp – Förklara tankemodeller

Instuderingsfrågor – Förståelse

Embed from Getty Images

Dags att göra det lite svårare?

Nästa steg är handlar också om förståelse, men nu en djupare förståelse. Nu är tanken att du med hjälp av instuderingsfrågorna ska koppla ihop begreppen med varandra. Frågorna motsvarar nivå 2-6 i Blooms taxonomi.

Självtest – Konsten att lära – Begrepp – Instuderingsfrågor

Praktiska övningar

Embed from Getty Images

Och här kommer den sista hjälpen!

Och slutligen det allra svåraste, nämligen att ta ett helhetsgrepp om kunskaperna och testa dem i en ny situation. Dessa övningar ligger vanligen på nivå 3-6 i Blooms taxonomi.

Självtest – Konsten att lära – Praktiska övningar

Embed from Getty Images

Nu kan du det!

Karta över Konsten att lära

  • Om du vill lära dig mer om Studietekniker, så kan du göra det här!
  • Läs mer om Blooms taxonomi här!

Du kan läsa mer om lärande och studietekniker i min bok:

  • Ericsson, Niklas, Studieteknik: din guide till framgångsrika studier, Sanoma Utbildning, Stockholm, 2019.

Boken finns att köpa här: