Flera minnen kan kombineras

Ett mycket effektivt sätt att minnas är att använda både betydelseminnet och bildminnet, eftersom de förstärker varandra. Det vanligaste sättet att göra detta på är att både titta och lyssna samtidigt, till exempel under en föreläsning. Ett annat är att först läsa texten i boken och sedan titta på illustrationerna.

Titta och lyssna samtidigt

Det här …

Embed from Getty Images

… är mycket bättre än det här

Embed from Getty Images

Detta är inte samma sak som att använda olika sinnen, eftersom du kan använda både synen och hörseln till betydelseminnet, men bara synen till bildminnet.

Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 20

Karta över Konsten att lära