Min sammanfattning av de bästa sätten att förstå

Att förstå något innebär att du kopplat ihop det med dina övriga kunskaper, så att du har fått ihop ett pussel av alla de enskilda pusselbitarna (begreppen). När du kopplat ihop kunskapen så kan du också associera mellan dem – och du minns väl hur kraftfulla associationer kan vara?

Hjälp dig själv att förstå

Förståelsen underlättas av flera olika principer:

  • Dina tidigare kunskaper är en förutsättning för att kunna förstå, så du vill gärna ha mycket sådana.
  • Du tänker också med hjälp av begrepp, som blir lättare att förstå om du sätter in dem i en helhet, som att fylla i luckor eller meningsskapande.
  • Om du dessutom organiserar begreppen så fördjupar du förståelsen ytterligare.
  • Du kan dessutom göra dina tidigare kunskaper ännu effektivare, nämligen om du värmer upp din hjärna.

Ju bättre du förstår något, desto lättare blir det också att komma ihåg det.

Hur vet jag om jag förstår något? Då kan du förklara det med dina egna ord för någon som inte känner till det.

Den riktigt korta sammanfattningen

Du skapar förståelse genom att koppla ihop den nya kunskapen med det som du redan vet och genom att organisera allt till en helhet.

Nu vet du hur minnet fungerar och hur viktigt det är att förstå det du ska lära dig.

Karta över Konsten att lära