Kunskap gör att du lär enklare

Det är viktigt med tidigare kunskaper för att du ska kunna orientera dig i världen och förstå den, som följande Tiktok kan få illustrera:

De rika blir rikare

Ju mer du kan, desto lättare har du att lära dig nytt. För att kunna skapa förståelse så måste du ha kunskap sedan tidigare, eftersom det annars inte går att kroka fast den nya kunskapen i något.

Men det gäller bara om kunskaperna ligger nära varandra där det finns ”naturliga” kopplingar. Om du pluggat matematik blir det lättare för dig att lära dig fysik, men du blir inte bättre på historia. Och kan du svenska, tyska och engelska så kommer det inte vara svårt att lära dig ett fjärde germanskt språk som nederländska.

Om du inte kopplar ihop kunskaperna med varandra, så blir det svårt att se den större bilden, som följande citat kan få illustrera:

En pojke i min klass frågade vår kemilärare: Om atomer är oförstörbara – varför gör vi inte allting av dem? Han skojade inte …

Om det som din lärare går igenom inte känns meningsfullt, eftersom det inte kommer på nästa prov, så kommer det ändå garanterat att hjälpa dig i framtiden. En lärare väljer ju inte att lägga tid och arbete på något som är meningslöst – det kan jag lova dig! Här måste du lita på din lärare!

Embed from Getty Images

Hjälpande lärare

Tidigare kunskap hjälper dig att läsa

Tidigare kunskap är för övrigt överlägset både intelligens och läsförmåga när du ska läsa något. Och för att se hur bra det är med tidigare kunskap kan du göra följande:

Pröva själv – Konsten att lära – Övning 27

Tidigare kunskap är alltså viktigt för att förstå nya saker, till exempel en text eller ett skämt.

Pröva själv – Konsten att lära – Övning 28

Pröva själv – Konsten att lära – Övning 29

Men tidigare kunskap är inte alltid av godo:

Pröva själv – Konsten att lära – Övning 30

Om du saknar tidigare kunskaper

Om du vet att du saknar kunskaper om ett område som du snart ska gå igenom på en kurs så kan du lösa det genom att titta i dina gamla läroböcker från tidigare årskurser. Visst, det tar lite, tid, men det hjälper dig väldigt mycket. Och det finns inga andra lösningar på problemet.

Karta över Konsten att lära