Hjärnan fyller i luckor (helheter)

Din hjärna tycker om helheter, eftersom helheterna blir meningsfulla för dig. Det gör den så mycket att den till och med skapar helheter genom att fylla i luckor i brist på bättre – och utan att fråga dig!

Embed from Getty Images

Vad ser du på bilden? Är du säker på att det är en fisk? För det första ser du ju att verktygen inte alls är fiskdelar. För det andra saknas det ju faktiskt delar av “fisken”. Trots det så lägger din hjärna ihop allt detta till en … fisk!

Du kan säkert läsa vad som står på denna bild, genom att din hjärna fyller i de saknade bokstäverna:

“Fuck Nazis!”

Pröva själv – Konsten att lära – Övning 43

Pröva själv – Konsten att lära – Övning 32

Pröva själv – Konsten att lära – Övning 33

Pröva själv – Konsten att lära – Övning 34

Din hjärna skapar helheter hela tiden

Det är ju faktiskt inte särskilt ovanligt att vår hjärna gör så här. Hur ofta är det vi ser allting av något? Oftast ser vi bara delar av något. En förklaring till detta går tillbaka på våra anfäder – stenåldersmänniskorna. När de var ute och gick så kunde det vara förödande om de såg en leopardsvans som stack ut ur en buske men utan att koppla detta till att det kanske kunde finnas en livsfarlig leopard i busken. Det är bättre att ta en omväg …

Embed from Getty Images

Hjälp din hjärna att skapa bra helheter

Du kan själv hjälpa hjärnan med att skapa helheter. Det är ofta bra, eftersom hjärnan inte alltid gör rätt på egen hand.

  • Du kan läsa sammanfattningar om det finns sådana i din bok.
  • Men det är ännu bättre om du kan sammanfatta texten som du läser med egna ord. I och med att du använder dina egna ord så kopplar du samtidigt texten till dina tidigare kunskaper.
  • Du kan titta på tankemodeller som finns i boken, såsom flödesscheman och mind maps, som visar hur de viktiga begreppen hänger samman.
  • Men det är ännu bättre om du kan rita en tankemodell själv.

Karta över Konsten att lära

  • Läs mer om hur hjärnan använder Helheter för att skapa mening!
  • Läs mer om Helheter som en del av Den hermeneutiska cirkeln!
  • Läs mer om hur din hjärna vill ha Helheter som ett facit som en del av Kritisk bildanalys!
  • Läs mer om hur hjärnan skapat berättelser för att få Helheter som en del av Kritisk bildanalys!
  • Läs mer om hur hjärnan använder Helheter för att läsaren ska sluta cirkeln som en del av Kritisk bildanalys!
  • Läs mer om hur hjärnan ser Helheter som en del av Tolka statistik!