Konsten att lära

Introduktion

Det är både roligt och jobbigt att lära sig nya saker.

Detta tankeredskap handlar om lärande. För att kunna lära sig på bästa sätt måste du känna till hur din hjärna fungerar, annars kan du bara göra som du blir tillsagd av din lärare. Du lär dig mycket mer om du vet hur din hjärna fungerar.

Tankeredskapet lägger grunden för både studietekniker och många andra processer som sker i din hjärna som är viktiga för flera andra tankeredskap.

Så det är bra att börja din resa genom tänkandets underbara värld just här!

Varför ska jag lära mig detta tankeredskap?

Du kan kombinera detta tankeredskap med Studietekniker. För att verkligen kunna förstå när och varför du ska använda vissa studietekniker, så måste du veta hur hjärnan fungerar. Om du gör det så kommer du att lära dig mer samtidigt som du lägger mindre tid på att plugga.

Detta tankeredskap lär dig …

Detta tankeredskap kommer att lära dig följande:

  • Hur ditt minne fungerar

Du har flera olika minnen som fungerar på olika sätt. Om du vet hur de olika minnena fungerar kan du hjälpa dem att minnas mer och bättre. Jag kommer att lära dig de bästa minnesknepen.

  • Hur förståelse fungerar

Även om det är viktigt att minnas det du ska lära dig, så räcker inte det. Du ska också förstå det. Annars kan du kanske svara på en fråga korrekt, men utan att faktiskt förstå vad du säger. Jag kommer att lära dig de bästa sätten för att förstå något.

Ibland kan det kännas som på bilden när man letar efter något i minnet: Någonstans där inne i skogen finns kunskapen, men kommer jag att hitta tillbaka till det?

Förkunskaper

  • För detta tankeredskap behöver du inga särskilda förkunskaper. Det räcker med att du har en hjärna och vill lära dig att tänka bättre.

Uppvärmning

Det första du alltid ska göra när du ska lära dig något nytt är att värma upp din hjärna.

Pröva själv – Konsten att lära – Övning 1

Se tankeredskapet som film

  • Del 1: Människans minnen
  • Del 2: Att minnas
  • Del 3: Att förstå

Observera att de olika tankeredskapens filmer är kortare genomgångar. Om du vill lära dig allt, så måste du arbeta dig igenom tankeredskapet och göra alla övningar.

Karta över Konsten att lära

En av de bästa böckerna som jag läst om lärande är:

  • Brown, Peter C., Roediger, Henry L. & McDaniel, Mark A., Make it stick: the science of successful learning, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2014.

Du kan läsa mer om lärande och studietekniker i min bok:

  • Ericsson, Niklas, Studieteknik: din guide till framgångsrika studier, Sanoma Utbildning, Stockholm, 2019.

Du hittar mer referenser till konsten att lära i Biblioteket!