Problematiska källor

Hemsidor

Bland de “problematiska källorna” skulle jag placera den stora merparten av alla hemsidor. Det finns inte något i dem i sig som gör dem trovärdiga eller opålitliga. De kan vara antingen eller.

Här måste du vara källkritisk!

Sociala medier

Eftersom sociala medier kan drivas av vem som helst, från seriösa forskare till illasinnade manipulatörer från främmande makter, så bör man alltid vara källkritisk i dessa medier.

Här måste du vara källkritisk!

Wikipedia

Wikipedia är problematiskt för att det är så stora skillnader mellan olika artiklar. En del är skrivna av experter och skulle utan problem kunna publiceras i NE, medan andra är satir (och som ännu inte upptäckts).

Här måste du vara källkritisk!

Karta över Källkritik

Lär dig mer

  • Länkar till andra tankeredskap
    • Läs mer om Wikipedia här!