Mycket opålitliga källor

Reklam

I princip ska du aldrig lita på reklam. Det är någon som försöker få dig att köpa något. Visserligen har vi en lagstiftning som håller koll på att reklamen inte går för långt, men även om inte marknadsförarna ljuger, så drar de texten rimligen så långt det går.

Använd inte!

Påverkanstexter

Alla texter som vill påverka dig är problematiska, eftersom de bygger på åsikter som inte kan vara sanna eller falska. Ett undantag kan vara seriösa debattartiklar (typ DN Debatt) och de faktapåståenden som de bygger sin argumentation på. Dessa påståenden kan fortfarande vara trovärdiga, men sannolikt inte slutsatsen eftersom den rimligen är påverkad av författarens åsikter.

Använd inte!

Odemokratiska regeringar

Odemokratiska regeringar bör du inte lita på!

Använd aldrig! Punkt.

Embed from Getty Images

Karta över Källkritik