Målet med källkritiken

Det enklaste sättet att lära sig källkritiken är att börja bakifrån, med målet för källkritiken.

Poängen med att bedöma trovärdigheten är att det är en genväg till sanningen, som är betydligt enklare att tillämpa än att försöka avgöra sanningen med hjälp av vetenskapliga metoder.

Trovärdighet är inte heller sannolikhet, det vill säga att det är sant till 80 % eller att det är 90 % chans att det stämmer.

Det finns två sätt för att förhålla sig till trovärdigheten.

  1. Att göra en källkritisk analys utifrån de källkritiska kriterierna genom att besvara frågan: Kan jag lita på källan?
  2. Att använda en genväg och använda en trovärdig källa (källtillit). Detta andra sätt är en genväg som kan fungera ibland. Det vanligaste och bästa sättet är att gå till nyhetsmedia och bekräfta det du läst på Twitter. Men det är inte alltid att det går. Om du använder dig av källtillit, så avgör du egentligen inte trovärdigheten utan du utgår ifrån att vissa källor är trovärdiga medan andra inte är det.
Embed from Getty Images

Karta över Källkritik