Syfte

Alla texter har ett syfte. Vissa syften är väldigt problematiska för trovärdigheten och andra är mindre problematiska. Det är framförallt de åsikter som brukar följa med de olika syftena som är problematiska. De flesta texter kan kategoriseras in i ett av följande tre syften:

  • Informera
  • Underhålla
  • Påverka

Informera

Det bästa syftet är förstås om författaren bara vill informera om vad som hänt. Då är hen neutral (utifrån sitt syfte), även om hen fortfarande kan bära med sig åsikter om olika saker.

Embed from Getty Images

Föreläsare som informerar

Underhålla

Att underhålla är inte så farligt för trovärdigheten, men visst finns det en möjlighet att underhållaren kanske dramatiserar uppgifterna för att de ska bli intressantare., roligare eller mer spännande.

Embed from Getty Images

Ståuppare som underhåller

Påverka

Men om själva syftet är att påverka människor så finns det åsikter. De två vanligaste sätten att påverka andra människor syftar till att:

  • Tjäna pengar
  • Förändra någons (politiska) åsikter

Det finns förstås nyanser. En person som med sakliga och genomskinliga argument försöker övertyga andra om att hen har rätt, har större trovärdighet än den som försöker manipulera våra åsikter utan att vi märker det.

Embed from Getty Images

Försäljare som påverkar.

Textens genre

Ofta kan du få hjälp med syftet om du vet textens genre, eftersom många genrer har “medfödda syften”:

  • Debattartikeln vill påverka människors åsikter.
  • Reklamannonsen vill tjäna pengar.
  • Nyhetsartikeln vill informera.
  • Skvallertidningar vill underhålla (även om de hävdar att de vill informera …)

Men det är inte alltid lätt att veta vilket syftet är, eftersom en och samma sak, till exempel en clown, kan ha olika syften i olika kontexter:

Påverka?

Informera?

Underhålla?

Och genrer går dessutom att blanda.

När syften och genrer mixas

Du kan ju skriva en informerande text som har syftet att påverka opinionen i klimatfrågan – eftersom du innerligt tror att om människor bara får all kunskap serverad, så kommer de att resonera klokt. Är det att informera eller påverka?

Det är inte alldeles ovanligt att journalister som ska informera om en händelse väljer ett mer spännande narrativ för sin text, till exempel genom att medvetet att skapa skurkar och hjältar som ställs mot varandra i sin text. Det gör texten mer spännande och den blir därför mer läst – och det är ju viktigt att nyheterna når ut till många läsare! Är det underhållning eller information?

Och om din älskade youtuber börjar blanda in reklam i sina underhållande klipp utan att säga det – är det då underhållning eller påverkan?

Embed from Getty Images

Influencer som informerar, underhåller eller påverkar?

Särskilt på sociala medier är det inte ovanligt att syftena informera, underhålla och påverka (vanligast i form av reklam) blandas, till exempel i ett och samma youtubeklipp eller blogginlägg. Det kan vara svårt att avgöra vad som är vad, särskilt för barn.

Det är nog klokare att se alla hemsidor på en skala från helt icke-kommersiella till rena reklamsidor i de båda ändarna, istället för att dela in dem i de två kategorierna information eller påverkan.

Lite inte på författarens syfte!

Observera att det inte räcker att lita på författarens egna ord med syftet, eftersom en person som har som syfte att luras knappast lär berätta det för dig. Du måste själv avgöra syftet!

Tumregel

  • Alla syften bortsett från att informera är mer eller mindre problematiska.

Öva på att identifiera syftet

Pröva själv – Källkritik – Övning 12

Karta över Källkritik