Årtal

Leta efter tryckår i en utgiven bok (för första upplagan). Du kan också leta efter uppgifter i texten.

Embed from Getty Images

Även om källan är gammal behöver den inte vara dålig.

Det är bra att känna till årtalet när texten skrevs. Det kan hjälpa dig med:

  • Avgöra hur lång tid det har gått mellan händelsen och nedskrivandet av händelsen, det vill säga närhet i tid.
  • Tid för publicering ger också en uppfattning om hur färsk informationen är, men då är det tiden från publicering till läsning i nutid.
  • Om du vet när texten är tillkommen kan det hjälpa dig att hitta kontexten, så att du kan tolka texten bättre.

Karta över Källkritik