Äkthet

Embed from Getty Images

Vem vill inte ha en äkta falsk klocka? Den här användningen av begreppet “äkta” är inte i linje med vad jag förespråkar. För övrigt kostar klockorna bara 10 euro styck …

Texten är äkta om den är det som den utger sig för att vara. Om texten hävdar att den är en intervju, så ska det vara en äkta intervju, och inte en fejkad intervju med skådespelare för att maskera att det egentligen är reklam.

En text kan ljuga om författaren

Embed from Getty Images

Lösmustascher när de är som bäst?

Författaren till texten kanske hävdar att hen är professor, men är inte det – då är texten inte äkta. Men här finns det grader i helvetet. En person kan hävda att hen är professor (men är det i historia), men uttalar sig om mediciners effektivitet. Någon kan kalla sig för “expert” utan att ha särskilt mycket bättre kunskaper om ett område än alla vi andra.

En text kan ljuga om sitt syfte

“Med den här texten vill jag bara informera om att en medlem ur gruppen X återigen har stulit.” Denna text har nog syftet att påverka människors åsikter om gruppen X.

En text kan framstå som en nyhetsartikel när det i själva verket rör sig om reklam. Det kallas för native advertising, content advertising eller black ops advertising och har blivit allt vanligare.

Anonyma texter

Embed from Getty Images

Man kan gömma sig bakom något för att slippa bli upptäckt.

I princip tycker jag att även om författaren till texten bara “mörkar” vad texten är – till exempel genom att göra texten anonym genom att inte skriva ut sitt namn – så bör det, när man ska bedöma trovärdigheten, bedömas som en falsk källa.

Men i vissa lägen kan man inte skriva ut sitt namn, eftersom man kan utsättas för politisk förföljelse, kanske du invänder nu! Ja, det är sant, men eftersom det är svårt att veta så bör du ändå – av försiktighetsskäl – bedöma en sådan text som mindre trovärdig. Den kan fortfarande tala sanning!

Karta över Källkritik

Lär dig mer

  • Länkar till andra tankeredskap
    • Ett sätt att upptäcka om en text är maskerad är att använda tankeredskapet kritisk bildanalys, som du kan läsa om här!