Källkritik

Introduktion

Källkritik handlar om att avgöra trovärdigheten hos en källa eller ett faktapåstående. Källkritik är ingenting konstigt. Det bygger på vanligt, enkelt bondförnuft och några tumregler. Det kommer inte att lösa alla dina problem med källorna, men de flesta.

Även om källkritiken varit viktig i alla tider, så har den blivit ännu viktigare de senaste tio åren, eftersom samhället har påverkats så mycket av den digitala utvecklingen. Sociala medier och systematiska påverkansförsök från extrema grupper i samhället och illasinnade stater har tillsammans skapat en situation där källkritiken – tyvärr – har blivit helt nödvändig, till och med i vardagen. “Fake news” har blivit ett begrepp som letat sig in i våra liv.

Varför ska jag lära mig detta tankeredskap?

Om du vill undvika att bli lurad så behöver du kunna avgöra trovärdigheten hos de källor som du – av någon anledning – läser.

Detta tankeredskap lär dig …

  • Hur du identifierar en källa!
  • Vilka frågor du ska ställa till källan!
  • Hur du avgör källans trovärdighet!

Förkunskaper

För att kunna förstå källkritiken är det klokt att förstå begreppen fakta, tolkning, faktapåstående och åsikt. Det kan du göra här med tankeredskapet Fakta, åsikter och tolkningar.

Uppvärmning

Det första du alltid ska göra när du ska lära dig något nytt är att värma upp din hjärna:

Pröva själv – Källkritik – Övning 0

Karta över Källkritik

Om du vill fördjupa dig i källkritik, så kan du göra det i Källkritik 2.0!

Om du istället vill veta om faktapåståendet är sant, så får du vända dig till vetenskapen.

Om du vill avgöra om faktapåståendet är problematiskt, så gör du det med hjälp av att tolka statistik, argumentationsanalys eller kritiskt tänkande.

Och om du vill upptäcka påverkansförsök, så gör du det med hjälp av kritisk bildanalys och retorikanalys.

Källkritiken är en kritisk läsning. Denna lässtrategi kan du läsa mer om här!

Här följer lite av det som givits ut bara de senaste få åren om källkritik:

  • Thurén, Torsten & Werner, Jack, Källkritik, Fjärde upplagan, Liber, Stockholm, 2019.
  • Rosenqvist, Anna & Ekecrantz, Stefan, Källkritik på schemat: det kritiska tänkandets didaktik, Första upplagan, Liber, Stockholm, 2019.
  • Nygren, Thomas, Fakta, fejk, fiktion: källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens, Första utgåvan, Natur & Kultur, [Stockholm], 2019.
  • Allern, Sigurd & Pollack, Ester, Källkritik!: journalistik i lögnens tid, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2019.
  • Werner, Jack, “Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”: om myter på nätet, fejkade berättelser och vikten av källkritik, Albert Bonniers förlag, [Stockholm], 2019.
  • Carlsson, Hanna & Sundin, Olof, Sök- och källkritik i grundskolan. En forskningsrapport, Lund University, Lund, 2018.

Du hittar mer referenser till källkritik i Biblioteket!