Sociala bevis

För att kunna lita på något så vill du ha två av varandra oberoende belägg för ett påstående, i praktiken två ögonvittnen som sett samma händelse och inte pratat med varandra. Om båda dessa vittnen har tolkat händelsen på samma sätt, så är de trovärdiga.

Observera dock att det ändå inte behöver vara sant! Det kan också vara så att båda personerna tjänar mycket på tolka händelsen på samma sätt, vilket skulle försämra trovärdigheten.

Med detta som utgångspunkt är det lätt – och vanligen klokt – att dra slutsatsen att ju fler belägg det finns för något, desto bättre är det. Problemet är att vi lever i en digital tidsålder där det är oerhört lätt att sprida information. Ett påstående i sociala medier kan kopieras och delas till miljontals människor på kort tid. Men det gör inte det ursprungliga påståendet mer trovärdigt.

Embed from Getty Images

Risken med sociala bevis är att du blir lurad att göra något dåligt i denna trafiksituation: “Åh vilken populär väg – den vill jag också åka!” Ta istället en annan, mindre trafikerad väg!

Problemet är dock att din hjärna är programmerad att tycka som alla andra. Om många människor tycker om något, så är det lätt att du också gör det. Om många människor gör något, så är det lätt att följa med. Det måste ju vara bra att göra så, eftersom många gör det! Detta vet manipulatörerna!

Det kallas för sociala bevis, men bevisar just ingenting i egentlig mening.

Delade saker på sociala medier är dessutom svåra att spåra tillbaka, för att se vem som ursprungligen hävdade det. Det har kanske delats i tio led innan du får det av en god vän, som du i och för sig litar på, men som delat det utan att tänka sig för (jämför med Care before you share!).

Embed from Getty Images

Exakta kopior av samma påstående bör du vara på din vakt mot! Om två personer faktiskt hade sett samma händelse och sedan beskriver den med sina egna ord, så är det extremt osannolikt att de skulle formulera sig på exakt samma sätt. Det rör sig snarare om en delning, som alltså inte höjer trovärdigheten.

Karta över Källkritik 2.0