Servera en färdig tolkning

En manipulatör som vill få dig att tolka en bild eller text på ett visst sätt kan servera dig en redan färdig tolkning. Det är lätt att gå i den fällan, särskilt om man själv saknar kunskaper.

Hur ska man rimligen kunna tolka följande Tiktok på ett annat sätt än att det skulle vara en demonstration mot matte 2b? Det finns ingenting som antyder vad det handlar om och om det ens är en demonstration. Jag tror att han säger: “Djävla 05:or”. Men våra tidigare kunskaper hjälper oss här. Det brukar aldrig vara den här typen av demonstrationer – mot ett enskilt skolämne.

Frågan är om den färdiga tolkningen i denna Tiktok verkligen överensstämmer med verkligheten:

Karta över Källkritik 2.0