Låt läsaren sluta cirkeln (helheter)

Inom reklambranschen låter man gärna läsaren (det vill säga den blivande kunden) själv sluta cirkeln när hen tolkar ett budskap. Då slipper marknadsföraren säga sådant som kanske innehåller juridiska tveksamheter.

För marknadsföraren är det bättre om läsaren själv drar slutsatsen att produkten hjälper mot cancer än att det skrivs ut (eftersom det kanske inte finns forskning om sådant och därför skulle fällas i en domstol).

Tiktoken ovan kan få illustrera hur du själv lägger ihop saker utifrån dessa två klipp, till exempel varför bilen hoppar till några gånger.

Och följande Tiktok får illustrera hur detta kan användas i “krigföring”. Även om jag inte kan lova att det är sant, så är det ett bra exempel:

Karta över Källkritik 2.0

  • Jämför med Läsa mellan raderna som en del av Lästekniker.
  • Läs vidare om hur du kan få tankarna att gå i en viss riktning med hjälp av Tankekopplingar som en del av Bildanalys.
  • Läs mer om hur Helheter kan användas för att fylla i luckor som en del av Konsten att lära!
  • Läs mer om hur hjärnan använder Helheter för att skapa mening!
  • Läs mer om Helheter som en del av Den hermeneutiska cirkeln!
  • Läs mer om hur din hjärna vill ha Helheter som ett facit som en del av Kritisk bildanalys!
  • Läs mer om hur hjärnan skapat berättelser för att få Helheter som en del av Kritisk bildanalys!
  • Läs mer om hur hjärnan ser Helheter som en del av Tolka statistik!