Confirmation bias

Confirmation bias eller bekräftelse-bias handlar om att du vill ha en bekräftelse på att dina kunskaper och åsikter är korrekta. Ja, observera att jag talar om korrekta åsikter, trots att sådana inte kan vara sanna eller falska på samma sätt som faktapåståenden kan. Det beror på att människor ofta uppfattar sina egna åsikter som korrekta eller till och med sanna. Men bara för att de uppfattas så, behöver de inte vara det …

Därför kommer du, jag och alla andra att tolka saker i en riktning som ligger i linje med våra tidigare kunskaper och åsikter oavsett hur fakta ser ut. Det är detta som är biasen eller skevheten på riktig svenska.

Inom vetenskapen är forskarna medvetna om detta och har utvecklat metoder för att en forskare inte ska lura sig själv, till exempel dubbelblinda experiment, där varken testpersonerna eller forskarna vet vem som får ett verksamt läkemedel (som man vill testa) eller ett overksamt ämne (som dock kan vara upphov till en placeboeffekt).

Detta innebär att du kanske inte bryr dig om att tänka kritiskt om påståenden om företeelser som du gillar eller påstådda hemskheter om grupper som du ogillar. Men gör det!

Karta över Källkritik 2.0