Berättelser (helheter)

Ett effektivt sätt att få andra människor att dra slutsatser är att presentera ditt budskap som en berättelse. De som ser eller läser detta budskap kommer själva att fylla i berättelsen till en helhet utan att du behöver säga något. Om vi ser fyra delar som följer efter varandra, så försöker vår hjärna att koppla ihop dem till en berättelse.

Jag tror till exempel att du kan pussla ihop en berättelse av följande bild:

Din hjärna kopplar inte bara ihop delarna utan knyter ofta ihop dem med hjälp av till exempel förklaringar och orsaker som inte finns i delarna.

I följande Tiktok får du föreställa dig att någon på festen sa detta till dig:

Din hjärna skulle direkt börja skapa en berättelse om att någon annan ogillar dig och inte vill ha dig på festen. Men vem? Och varför? Om du då skulle se din ovän på festen är det ju självklart vem som sagt det hela …

Eller ännu enklare: “Nu har en sån där [person från viss etnisk grupp] stulit igen!” Dina fördomar kommer nu att samarbeta med din hjärna för att skapa en berättelse om vad som hänt och hur skurkaktiga de är.

Karta över Källkritik 2.0

  • Läs mer om hur berättelser kan skapa Helheter som en del av Kritisk bildanalys!
  • Läs mer om hur Helheter kan användas för att fylla i luckor som en del av Konsten att lära!
  • Läs mer om hur hjärnan använder Helheter för att skapa mening!
  • Läs mer om Helheter som en del av Den hermeneutiska cirkeln!
  • Läs mer om hur din hjärna vill ha Helheter som ett facit som en del av Kritisk bildanalys!
  • Läs mer om hur hjärnan använder Helheter för att läsaren ska sluta cirkeln som en del av Kritisk bildanalys!
  • Läs mer om hur hjärnan ser Helheter som en del av Tolka statistik!
  • Läs mer om Narrativ som en del av Fakta, åsikter och tolkningar!
  • Läs mer om Scheman en del av Konsten att lära!