Anonyma källor

Anonyma källor är knepiga att använda, eftersom de gör det svårare att identifiera källan – vilket är nödvändigt om du vill vara källkritisk och avgöra källans trovärdighet. Därför bör du vara mycket försiktig med att använda dig av sådana källor.

Observera att en källa inte blir mindre anonym om den delas till dig av en kompis. Men risken är att du missar det, eftersom du fick memen (eller vad det kunde vara) av en betrodd källa.

Ibland är det dock nödvändigt att upphovsmännen är anonyma, eftersom de kanske riskerar straff av en odemokratisk stat.

Tänk också på att journalister ibland anonymiserar sina källor för att skydda dem. Det kallas för källskydd: en uppgiftslämnare (till en journalist) är skyddad av lagen att få vara anonym om hen så önskar. Det är straffbart för journalisten att avslöja identiteten på uppgiftslämnaren. Då får vi lita på att journalisten förhandsgranskat källan och gjort det källkritiska jobbet åt oss läsare.

Embed from Getty Images

Karta över Källkritik 2.0

  • Läs mer om att Anonymisera som en del av Kritisk bildanalys!