Manipulationskoll

Ett första varningstecken på att någon försöker påverka dig är att du känner något kring budskapet – du blir glad, arg eller upprörd. Eftersom känslor är så lätta att manipulera är det då klokt att vara på sin vakt.

Om du misstänker att någon försöker att påverka eller manipulera dig, så bör du göra en snabb manipulationskoll. Det är en snabb och enkel variant av kritisk bildanalys, som du däremot kan använda om du behöver fördjupa dig i texten eller bilden som försöker manipulera dig.

Manipulationskollen är, som du nog märker, väldigt lik den klassiska källkritiken. Jag har lagt till några extra punkter – typiska manipulationstekniker – som du behöver kontrollera lite extra:

  • Sociala bevis: Hur många och vilka?
  • Är källan vad den utger sig för att vara?
  • Dubbelkolla anonyma texter
  • Auktoritetstroende
  • Confirmation bias
  • Berättelser (helheter)
  • Låt läsaren sluta cirkeln (helheter)
  • Servera en färdig tolkning

Genom att gå igenom dessa manipulationstekniker, så kan du få en god uppfattning om du håller på att bli manipulerad. Om svaret är ett tydligt JA på frågan om du blir manipulerad, så ska du inte lita på källan.

Embed from Getty Images

Alla de olika manipulationsteknikerna är tecken på manipulation, men eftersom de även används i “vanlig” kommunikation, så behöver en eller två av dem inte innebära att någon försöker manipulera dig. Det är till exempel vanligt att visselblåsare vill vara anonyma och färdiga tolkningar serveras i andra, högst pålitliga sammanhang, till exempel vetenskapen. Men ju fler manipulationstekniker som används, desto större är risken att det handlar om manipulation.

Nu ska jag lära dig de olika manipulationsteknikerna, som du behöver hålla koll på!

Karta över Källkritik 2.0

  • Läs mer om Kritisk bildanalys!
  • Läs mer om klassisk Källkritik!