Min sammanfattning av källkritik 2.0

Jag själv skulle vilja sammanfatta Källkritik 2.0 med följande tankemodell, som visar i vilken ordning de olika delarna kommer beroende på om du själv aktivt söker på nätet eller om du får en notis i sociala medier.

Generellt sätt kan man säga att det är “farligare” med notiser i sociala medier, eftersom det har blivit en samlingsplattform för påverkan. Risken är större att du blir manipulerad där än om du själv söker efter information om, säg, kattungar.

Karta över Källkritik 2.0