Hur många kopior?

Det är viktigt att snabbt ta reda på om bilden är sann och föreställer det som den hävdar. Ett snabbt sätt är att kolla hur många kopior det finns av bilden.

Om det finns massor av kopior så tyder det på att bilden har använts i en massa olika sammanhang. Då är det kanske inte en unik bild, tagen av en fotograf för just detta tillfälle.

Då kan snabbt också få en uppfattning i vilka kontexter som bilder har använts.

Dessutom kan det vara klokt att undersöka hur gammal bilden är, som vi ska göra på nästa sida.

Embed from Getty Images

Karta över Källkritik 2.0