Hur gammal är den äldsta kopian?

Med hjälp av Tineye, så kan du få bilderna sorterade efter ålder, vilket gör att du snabbt kan ta reda på om bilden är “för gammal”.

Om du söker med hjälp av en bild så kommer du att få bilderna som Tineye hittar ordnade i kronologisk ordning (om du väljer det).

Detta gör att du snabbt kan avgöra om bilden är nytagen och rimligen kan föreställa det som den hävdar eller om det är en gammal klassiker som återigen fått vingar. Eftersom två av länkarna är sponsrade är det bilden längst ner (fr¨ån 2008) som är den äldsta träffen.

Karta över Källkritik 2.0

  • Du hittar Tineye här!