Är bilden kombinerad till något nytt?

Ett enkelt sätt att förändra betydelsen av en bild eller text är att kombinera den med andra bilder eller texter. Även detta kan sägas vara en förändring av kontexten.

I följande Tiktok ser vi en löpsedel:

Jag hoppas verkligen att det är två olika artiklar i tidningen …

Karta över Källkritik 2.0