Skaffa en helhetsbild

Hitta källor med andra perspektiv som skriver om händelsen.

Detta gör du för att få andra tolkningar av samma händelse och därför är det bra om källorna har så många och så olika perspektiv som möjligt. Läs tidningar från både det invaderande landet, det invaderade landet och neutrala åskådare: journalister från neutrala stater, FN-representanter eller Läkare utan gränser. Men lita framförallt på dem som är neutrala!

Journalister arbetar på det här sättet för att få en så balanserad bild av händelseförloppet som möjligt.

Men observera att det kan finnas situationer där den balanserade bilden blir skev!

Om en president förlorat ett val och hävdar att det har varit valfusk, så är det till en början klokt att lyssna på alla sidor. Men om neutrala domstolar i en demokrati har slagit fast att det inte förekommit något valfusk, så blir det förstås väldigt fel om en journalist skulle ta med båda sidor i ett reportage och ge dem lika mycket utrymme – bara för att balansera! Lögner och tokigheter behöver inte balanseras.

DN:s chefredaktör och ansvariga utgivare Peter Wolodarski uttrycker denna tanke på följande sätt i DN 17/1 2021:

“Om Trump säger att valet är riggat och Biden svarar att det är korrekt, så är inte journalistikens roll att åstadkomma balans mellan dessa två utsagor. Det är att bidra till klarhet.”

Karta över Källkritik 2.0