Bekräfta påståendet

Ett alternativ till att följa källan uppströms är att bekräfta informationen från en annan källa. Helst ska den förstås vara fristående från din ursprungskälla och även denna källa måste du granska källkritiskt.

Nu kommer källtilliten till användning! Använd – om det är möjligt – mycket pålitliga källor (vetenskap) eller åtminstone förhandsgranskade källor (seriösa nyhetsmedier).

Hittar du ingenting där så får du söka på Google – och använda dig av dina kunskaper i informationssökning. Hitta minst två av varandra oberoende ögonvittnen med olika perspektiv!

En snabbkoll av din källa kan avslöja hur noggrann författaren varit: innehåller texten stavfel, grammatiska fel eller andra slarvfel? I sådana fall har nog ingen granskat texten, vilket är en varning. 

Karta över Källkritik 2.0