Källkritik 2.0

Introduktion

När världen förändras måste också våra tankeredskap ändras – den gamla källkritiken räcker nämligen inte längre till i det nya digitala samhället.

Det får kanske följande Tiktok antyda, som får representera det gamla samhället:

En av anledningarna är det som kallas för fake news. Andra anledningar är alla de manipulationsförsök som görs på sociala medier, bland annat av främmande stater.

Varför ska jag lära mig detta tankeredskap?

Det nya medielandskapet kräver uppdaterade tankeredskap för att hantera information och manipulationsförsök.

Detta tankeredskap lär dig …

För att kunna navigera i detta nya digitala landskap behöver du kunskaper om:

  • Så kallade fake news.
  • Hur du analyserar bilder och hur du kritiskt analyserar dem.
  • En utökad källkritik som utgår ifrån den klassiska källkritiken, men som också har dels en snabbvariant, dels en utökad källkritik.
Embed from Getty Images

Förkunskaper

Det är en fördel om du har gått igenom följande tankeredskap:

  • Bildanalys
  • Källkritik
  • Kritisk bildanalys

Uppvärmning

Det första du alltid ska göra när du ska lära dig något nytt är att värma upp din hjärna:

Pröva själv – Källkritik 2.0 – Övning 0

Karta över Källkritik 2.0

Du hittar mer referenser till källkritik 2.0 i Biblioteket!