Syftet med sökningen

A goal without a plan is just a wish

Syftet är samma sak som uppgiften, frågan eller det du vill göra. Egentligen tycker nog alla att det är viktigt att veta vilket syfte man har, men förvånansvärt ofta förblir syftet otydligt för många. Om det beror på bristande instruktioner från läraren eller bristande förmåga att omsätta dessa instruktioner i praktiken låter jag vara osagt. Det är nog både och.

Syftet är det mest centrala i informationssökning och återkommer under hela processen, eftersom det avgör vad som är relevant. Ha därför med dig syftet under hela sökningen. Om du läser en bok utan att veta vad du letar efter så kommer du att kasta bort mycket tid.

Tyvärr är det alltså ganska vanligt att varken elever eller studenter har några tydliga syften formulerade för sig. Proffsen har däremot alltid tydliga syften eller frågor att följa.

Därför bör du tydligt formulera ditt syfte.

Karta över Informationssökning