Relevans

Det mest centrala begreppet för informationssökningen är relevansen. Det som gör begreppet knepigt är att det snarare är personligt än objektivt. Det är därför du själv som måste avgöra om den information som du har framför ögonen är relevant för dig.

Dessutom har vi ibland problem med att förhålla oss till relevansen och det har med vår confirmation bias att göra. Det kan vara så enkelt att vi lurar oss att tro att något är relevant eftersom vi känner igen det eller gillar det vi ser.

Hur avgör jag om informationen är relevant? Informationen är relevant om den svarar på din fråga!

Inom vetenskapen används begreppet validitet för i princip samma sak: Undersöker jag det jag vill undersöka? Ett enkelt exempel på validitet är hur man mäter makt. Ett sätt kan ju vara att mäta hur rik personen är, till exempel hur mycket lön personen har. En observant person torde genast se problemen med att översätta makt till lön. Dels kan man utöva makt på andra sätt än att använda pengar, dels kan en person vara rik utan att ha en hög lön och dels kan en person med väldigt hög lön inte nödvändigtvis kunna behålla den stora lönen, till exempel på grund av höga banklån.

Elever gör ibland dåliga relevansbedömningar av hemsidor, bland annat är det vanligt att de tittar på bilderna för att avgöra relevansen. Det är bättre att läsa texten, även om det tar längre tid. Så gör proffsen.

Elever brukar här någonstans i informationssökningen glömma bort syftet och klicka vidare på grund av att de hittar intressanta länkar som lockar (click baits?).

Proffsen har med sig syftet under hela sökningen.

Karta över Informationssökning

  • Här kan du läsa vidare om confirmation bias som en del av tankeredskapet Kritisk bildanalys!
  • Här kan du läsa mer om validitet som en del av tankeredskapet Vetenskapsteori!