Klickonomi

En del av den nya nätekonomin har fyndigt fångats i begreppet klickonomi. I grund och botten är det enkelt: Någon får betalt för att du klickar på en länk. Det kan vara minimala summor per klick och exakt hur betalmodellerna ser ut behöver vi inte gå in på här. Det viktiga är att du klickar!

Embed from Getty Images

Att klicka eller inte klicka? Det är frågan!

Av detta följer några rimliga slutsatser:

En kreatör med rymligt samvete är kanske bara intresserad av att du klickar. Inte varför du klickar. Inte var du hamnar. Och inte heller om det som står på sidan du hamnar på är sant eller inte.

Hur får de dig att klicka?

Ett enkelt svar är click baits eller klickbeten, om jag ska använda den svenska översättningen

Embed from Getty Images

Klickbete för musen …

6 reasons you always fall for click-bait (and the secret formulas publishers won’t want you to see)

Karta över Informationssökning