Min sammanfattning av informationssökning

Här är en sammanfattning av det vi vet om hur elever (högstadiet och gymnasiet) och proffs (professionella faktagranskare) genomför en informationssökning:

Karta över Informationssökning