Informationssökning

Introduktion

“Tro inte på allt du läser på nätet bara för att det finns en bild med ett citat bredvid den!”

Carl Michael Bellman (1740-1795), Epistel 83

Tyvärr vet vi alldeles för lite om hur skolelever och studenter söker efter information på nätet, särskilt i Sverige. Men lite vet vi, bland annat följande:

Elever tror att de är duktiga på att söka efter information. Lärare (som inte undervisar i informationssökning) tror också att eleverna är duktiga. Men eleverna överskattar ofta sig själva.

Att lärarna inte riktigt förstår hur bra (eller dåliga) eleverna är på att söka efter information på nätet kan ha att göra med att de själva söker på ungefär samma sätt som eleverna …

Faktum är att elever som surfar mycket på nätet är sämre på informationssökning än de som surfar lite. Och frågan är hur duktiga de duktiga eleverna är när de har garden nere (och inte har aktiverat sitt kritiska tänkande). Det vet vi inte …

Informationssökning kan sammanfattas och illustreras med följande tankemodell:

Varför ska jag lära mig detta tankeredskap?

Internet används allt mer för sökningar och det är sannolikt ditt vanligaste sätt att söka efter information. De flesta överskattar dessutom sin förmåga att hitta relevant information.

Detta tankeredskap lär dig …

  • Hur du söker på bästa sätt!
  • Hur din sökning kan få fel resultat!
  • Hur du ska utvärdera ditt sökresultat!

Förkunskaper

För detta tankeredskap behöver du inga speciella förkunskaper.

Uppvärmning

Det första du alltid ska göra när du ska lära dig något nytt är att värma upp din hjärna:

Pröva själv – Informationssökning – Övning 0

Karta över Studietekniker

Du hittar mer referenser till informationssökning i Biblioteket!