Uttryck, faktapåståenden och sakförhållanden

Språket är ditt viktigaste redskap när du studerar. Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är ett faktapåstående, en tolkning eller en åsikt.

För att kunna prata om begrepp och tankar behöver vi ibland ett språk om språket, ett metaspråk, som gör att vi kan skilja mellan uttryck, påståenden och sakförhållanden.

Uttryck

Det språkliga uttrycket är det som står på papperet eller de ljud som uttalas. Det kan vara ett ord, en hel text eller något däremellan. Uttrycket är sättet som vi uttrycker påståenden om världen med.

Dessa ord är godtyckliga i förhållande till verkligheten. Det finns ingen given koppling mellan verkligheten och uttrycket. William Shakespeare uttryckte det på följande sätt: “A rose by any other name would smell as sweet.”

Abraham Lincoln påstås ha uttryckt en liknande tanke på följande sätt: Hur många ben har en hund om man kallar svansen för ett ben? Fyra! Att kalla en svans för ett ben gör det inte till ett ben!

Faktapåståenden

Ett faktapåstående hävdar något om världen, till exempel genom att använda uttrycket: ”Hunden i fönstret har fem ben.” Detta påstående betyder att ett däggdjur som ofta säger ”voff” sitter i fönstret och att det har fem ben.

Hur många ben har hunden?

Ett och samma faktapåstående kan uttryckas på olika sätt med olika synonymer, såsom hund, jycke och vovve som betyder samma sak. Olika språk kan uttrycka samma faktapåstående med olika ord: hund, dog eller chien (på franska).

Sakförhållanden

Påståendet i sin tur är sant om och endast om det svarar mot ett sakförhållande, det vill säga hur världen faktiskt är. I det här fallet skulle sakförhållandet vara att hunden har fyra ben. När faktapåståendet inte korresponderar med sakförhållandet är det falskt. Detta kallas också för korrespondensteorin.

Karta över Fakta, åsikter och tolkningar