Min sammanfattning av Fakta, åsikter och tolkningar

Begrepp som fakta, åsikter och tolkningar är grundläggande för både kommunikation och kunskapande. De är byggstenarna som skapar ditt tänkande.

Embed from Getty Images

Det handlar både om sanning och vetenskap – om jag ska dra det till sin spets.

Fakta är alltså samma sak som sanna påståenden medan faktapåståenden är påståenden om verkligheten (sanningen), som kan vara sanna eller falska. Faktapåståendena är principiellt bevisbara, eftersom de är antingen sanna eller falska.

Åsikterna är knepigare, eftersom de bygger på en enskild individs subjektiva uppfattningar, till exempel att glassen var god. Någon annan kan ju ogilla samma glass. Åsikterna kan med andra ord inte vara sanna eller falska. Det största problemet med åsikterna är dock värderingarna, det vill säga värdepåståenden som är positiva eller negativa åsikter om något. De är problematiska eftersom de dels grumlar ditt egna tänkande (dina tolkningar), dels kan vara dolda. Fördelen med åsikterna är att du aktivt kan avstå ifrån dem – eller i värsta fall om det inte går – berätta vilka åsikter du har för den som lyssnar.

Även tolkningarna kan vara problematiska, men de är till skillnad från åsikterna nödvändiga för vår tillvaro. När du ser, hör eller läser något så tolkar du det och just dina tolkningar kan skilja sig från andras tolkningar, som följande Tiktok kan få illustrera:

Att olika människor kan göra olika tolkningar av en och samma händelse beror på din hjärna (dina tidigare kunskaper), dina åsikter och själva situationen i form av kontext (sammanhang) och från vilket perspektiv du tolkar det. Därför är det svårt att säga att en tolkning är rätt eller fel. Tolkningar går dock inte att undvika – allting måste tolkas!

Ett narrativ består av de regler för vad som får finnas med i en berättelse i form av till exempel faktapåståenden, värdepåståenden eller hur något ska tolkas. Ibland får bara vissa påståenden finnas med, något som i vissa situationer kan kallas för politisk korrekthet.

Karta över Fakta, åsikter och tolkningar