Din sammanfattning av Fakta, åsikter och tolkningar

Nu är det dags för dig att sammanfatta tankeredskapet. Gör det genom att hitta tre egna begrepp som sammanfattar alla övriga begrepp (såsom kontext, narrativ, faktapåstående och så vidare).

Ett bra sätt för att sammanfatta med hjälp av begrepp är begreppshierarkier, som handlar om att du ska hitta överordnade begrepp som fångar in andra underordnade begrepp. Till exempel är begreppet djur överordnat begreppen hund och katt.

Karta över Fakta, åsikter och tolkningar