Perspektiv

Beroende på vem du är eller varifrån du tittar på något, så kan du ha olika perspektiv som påverkar din tolkning:

Det spelar en avgörande roll vilket perspektiv man väljer när man ska tolka något. Försök att se det elaka skämtet ur en annan persons perspektiv innan du säger det. Om det är någon som drabbas av skämtet, så är det kanske inte lika roligt.

Följande Tiktok illustrerar perspektiven (och kontexten) på ett lysande sätt:

@tankeredskap.se

#duett med @heydearquincy

♬ –

Beroende på från vilket håll du ser scenen så blir din tolkning på ett visst sätt. När du ser mannen springa från bilen verkar han rädd – kanske är din första tolkning att personerna i bilen jagar mannen, som blir rädd. Men när du istället ser vart mannen springer, så ser det snarare ut som att den springande mannen är en rånare. Det är först när du ser helheten (kontexten), som du verkligen förstår vad som händer. Då kan du göra en rimlig tolkning.

Olika perspektiv ger ofta olika tolkningar, som följande Tiktok får illustrera:

Som avslutning på perspektiven kommer en Tiktok, som sammanfattar det hela bra:

Karta över Fakta, åsikter och tolkningar