Kontext

Kontext betyder sammanhang. För tolkningar är kontexten nödvändig – inget yttrande kan vara kontextlöst om det ska vara begripligt.

Följande Tiktok visar hur svårt det blir att tolka något utan kontext – försök gärna själv att förklara vad som händer:

Litteraturvetaren Simon Dentith har sagt att “ordböcker är språkens begravningsplatser”. Med det menade han att ordförklaringarna i en ordbok är kontextlösa och ytliga, till skillnad från de flesta ords rika och levande associationer.

Ett ord som tung kan betyda mer än ”som väger mycket”. Faktum är att ordet blir meningslöst om vi inte har en kontext och dessutom kunskap om det som är tungt. Det är en avsevärd skillnad (i gram) mellan ett tungt ägg och en tung vattenmelon.

Följande berättelse visar hur viktig kontexten är för att förstå något:

“Igår skrek jag ‘kossa’ till en kvinna på cykel.

Hon svarade genom att ge mig långfingret. Sedan brakade hon rakt in i kossan som jag varnat för.

Jag försökte i alla fall.”

Observera att du väljer ditt perspektiv men du hittar kontexten. Det kan följande Tiktok få illustrera – observera hur mannen intensivt försöker hitta en kontext till vad kvinnan sa till honom:

Öva på kontext

Men nu är det dags att undersöka kontexter lite närmare:

Pröva själv – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 6

Pröva själv – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 7

Pröva själv – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 8

Pröva själv – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 9

Karta över Fakta, åsikter och tolkningar

Du kan läsa mer om Associationer som en del av Konsten att lära!