Konsten att tolka

Två olika personer kan tolka samma sak på olika sätt:

En tolkning är processen att förstå det du ser eller läser. Tolkningar går ofta utöver faktapåståendet eller det observerade. Du ser en person som drar en strumpbyxa över huvudet och tolkar det som en rånare. Det gör du utifrån din tidigare kunskap om hur rånare brukar bete sig.

Tolkningar handlar om förståelse, personlig förståelse. Därför kan två personer med olika förkunskaper tolka en händelse olika trots att de utgår från samma perspektiv och kontext.

Men, och detta är ett stort men, denna tolkning behöver inte vara sann, på samma sätt som faktapåståenden. En tumregel kan kanske vara att ju fler som gör samma tolkning, desto rimligare är den.

Tolkningen är en process som kan leda till faktapåståenden om det som någon sett, hört eller läst.

Varför tolkar olika människor samma händelse på olika sätt? Vad är det som påverkar tolkningar?

Tolkningar påverkas av bland annat följande fyra aspekter:

  • Tidigare kunskap
  • Perspektiv
  • Åsikter
  • Kontext

Karta över Fakta, åsikter och tolkningar