Manipulation eller legitim påverkan?

Hur kan man avgöra om det rör sig om manipulation eller legitim påverkan?

  • Legitim påverkan är öppen och genomskinlig om sina källor, sitt ursprung och sitt syfte.
  • Legitim påverkan försöker hitta en konstruktiv lösning.
  • Legitim påverkan skapar mer gott än ont (strejker och demonstrationer till exempel).
  • Om det är främmande makt som ägnar sig åt illvillig verksamhet så finns det ofta en händelsekedja av påverkansförsök – de är inte isolerade, även om det kan verka så.

Detta är dock mer en definitionsfråga om vad som är illegitim informationspåverkan (manipulation) än en metod för att upptäcka den.

Embed from Getty Images

Informationspåverkan liknar andra aktiviteters modus operandi:

  • Journalistik
  • Diplomati
  • Lobbyverksamhet
  • Reklam

Det finns flera skäl till att efterlikna dessa aktiviteters tillvägagångssätt. Det viktigaste är förstås att vi vet att de fungerar. Men genom att efterlikna dem så känns de också igen, som till exempel reklam, och därmed legitimeras denna informationspåverkan.

Så för att lära oss hur denna manipulation går till bör vi alltså även vända oss till dessa discipliner.

Embed from Getty Images

Vi kommer alla hamna i en situation där vi behöver påverka någon. Ibland är målgruppen extremt motståndskraftig mot påverkan …

Karta över Fake news