Manipulation

Jag har kanske en åsikt om partiet alfa, gruppen beta eller fenomenet delta. För att ändra denna åsikt så vill jag …

  • … ha en öppen och schysst debatt.
  • … att argumenten mot mina åsikter presenteras på ett tydligt sätt, så att jag kan utvärdera dem.
  • … inte få mina åsikter manipulerade utan att jag ens vet om det.

Det demokratiska systemet, som i alla fall västvärlden har använt sig av i knappt hundra år, har möjliggjort det öppna och fria samhälle som vi lever i idag.

I ett öppet och demokratiskt samhälle måste medborgarna kunna uttrycka sina åsikter (till en viss gräns). Och eftersom världen är så oöverblickbar och komplicerad måste vi alla få hjälp med att sortera all denna information. Det är journalistikens uppgift.

Embed from Getty Images

Vem lyssnar du på i debatten?

Under lång tid samlade nyhetsmedia information om det som händer (eller påstås hända) i världen och som de sedan granskade och gallrade. De flesta litade då på nyheterna, eftersom de gjorde ett bra och nödvändigt arbete. Det fungerade länge bra, men tyvärr inte lika bra längre.

Öppenheten är nämligen samtidigt demokratins största svaghet i fråga om digital manipulation. Vi måste därför vara försiktiga så att vi varken blir lurade eller sprider manipulationen vidare. Men inte så skeptiska att vi misstror sanna nyheter …

Manipulation innebär att du försöker påverka någon utan att hen förstår att hen blir påverkad.

Karta över Fake news