Faktaresistens

Faktaresistens har nära likheter med confirmation bias, det vill säga att du vill få dina åsikter och kunskaper bekräftade.

Och om du tror på något så blir du inte övertygad när du blir presenterad med korrekta fakta.

Det är samma sak som back fire-effekten, som jag snart ska gå igenom i detta tankeredskap, då du försvarar dina åsikter och uppfattningar så mycket att du till och med stärks i övertygelsen om att de är sanna.

Det finns likheter …

Karta över Fake news