Ekokammare

En ekokammare påminner mycket om en filterbubbla. Om man vill göra en åtskillnad mellan dem så kanske man kan säga att ekokammaren är en plats (sociala medier) där du får tillbaka samma åsikter som du själv uttryckt: som man ropar får man svar!

Embed from Getty Images

Echo var för övrigt den bergsnymf som under antikens Grekland förälskade sig i Narkissos. Men när han avvisade henne tynade hon bort. Kvar blev blott ekot av hennes röst.

Likheter finns också med uttrycket åsiktskorridor, som bara släpper igenom vissa typer av åsikter i en debatt.

Om jag skulle gissa, så skulle jag tro att ekokammaren är farligare än filterbubblan, eftersom ekokammaren kan förstärka fördomar i en grupp som hetsar varandra, till exempel konspirationsteoretiker.

I en forskningsstudie var det möjligt att se att särskilt ord med moraliskt laddade känslor ledde till betydlig högre spridning, än utan dessa känslor. Varje ord (som till exempel attackera, klandra, skämma ut) som användes i tweeten ökade dess spridning med 20 %. Men, vilket är viktigt, spridningen skedde till största del inom den egna gruppen, som följande bild visar:

Bilden visar vilka som retweetade en tweet med moraliskt känsloladdade ord. Blå färg representerar liberala medan röd färg står för konservativa.

Karta över Fake news