Alternativa fakta

“Alternativa fakta” är ett ännu mer korkat begrepp än fake news, eftersom det är en självmotsägelse.

Fakta betyder att något är sant. Det finns inget alternativ.

Om någon påstår något om världen (det vill säga fakta), så är det ett faktapåstående, som kan vara sant eller falskt. Däremot kan olika människor ha olika åsikter om en händelse eller tolka en händelse på olika sätt och utifrån sina tolkningar komma med olika faktapåståenden.

Om du undrar varifrån begreppet “alternativa fakta” kommer, så får du reda på det i följande youtube-klipp (4 min), där det användes för första gången.

Med andra ord: det är ett finare sätt att säga “lögn”. Begreppet har ju blivit så bevingat att böcker har skrivits om det, till och med på svenska. Jag hoppas att hon skäms i efterhand …

Karta över Fake news

  • Läs mer om Fakta som en del av Fakta, åsikter och tolkningar.
  • Läs mer om Sanning som en del av Vetenskapsteori.

  • En bra bok om alternativa fakta på svenska är:
    • Wikforss, Åsa, Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender, Andra upplagan, Fri tanke, Stockholm, 2020