Digitala lögner

De senaste åren har Nätet blivit farligare. Det beror på utvecklingar inom olika branscher, som tillsammans skapat en knepigare värld att leva i, eftersom en så stor del av våra liv sker på Nätet.

Det handlar om den enorma utveckling av sociala medier som skett. Mängder med olika appar som får fler och fler funktioner och som kopplas ihop allt mer. Dessa sociala medier har hamnat i ett läge där några få företag äger de stora plattformarna som dominerar marknaden. Det blir i förlängningen ett demokratiskt problem, eftersom de kan bestämma vilka användare som får använda plattformarna.

De sociala medierna vill tjäna pengar på dig. Det gör de genom att samla in information om dig som de antingen kan sälja till andra företag eller som de kan använda för att visa dig så mycket reklam som möjligt, gärna anpassad för just dig.

Det handlar också om stater som bedriver olika typer av propaganda, spioneri och underminering av tilltron (till andra grupper och myndigheter) i andra länder – där öppna och demokratiska stater är särskilt sårbara.

Slutligen har detta påverkat journalisterna som genom åren varit våra väktare mot lögner och manipulation. De har granskat uppgifterna innan de publicerat dem, så att du kan lita på nyheterna. Men eftersom sociala medier börjat ta över nyhetsrapporteringen (eller i alla fall spridningen av nyheter) och därmed reklamintäkterna, pressas nyhetsmedia att själva följa efter i samma riktning – med mer eller mindre tvivelaktiga sätt att locka till läsning.

Embed from Getty Images

Även om dessa problem fanns tidigare kan man säga att brytpunkten kom runt 2015.

Hur manipulerad denna Tiktok är vågar jag inte uttala mig om, men den sätter hur som helst fingret på något viktigt – att nyheter sprids. Ibland sker det ordagrant, ibland ändras perspektivet och ibland ändras innehållet:

Karta över Fake news