Keep it simple, stupid!

Gör det enkelt! Och för att komma ihåg det kan du använda komihågordet KISS (Keep it simple, stupid).

Enkla budskap är lättare att ta till sig och upplevs därför som mer sanna. Till exempel konspirationsteorier som gärna brukar vara enkla, i alla fall på ytan: Allt är den gruppens fel! Anledningen är att de ger ett bättre kognitivt flyt i arbetsminnet. Om arbetsminnet blir överbelastat så kan det nämligen leda till att man glömmer allt.

Detta blir förstås särskilt viktigt om det rör sig om mycket information.

Det här är visserligen ett kort, men inte ett enkelt budskap! Gör tvärtom!

Ta en meme (gärna politiskt inkorrekt!) och jämför den med en lång och torr vetenskaplig förklaring. Vilken kommer du ihåg? Memen så klart! Den är kort, enkel och rolig/upprörande!

Använd gärna bilder och grafik om det är möjligt! De fastnar bättre i minnet, eftersom du då även använder bildminnet.

Men förenkla inte för mycket, vilket följande Tiktok får sammanfatta:

Karta över Fake news

  • Läs mer om Tankeflyt som en del av Konsten att lära!
  • Läs mer om Tankeflyt som en del av Studietekniker!
  • Läs mer om Bildminnet som en del av Konsten att lära