Håll dig till fakta!

Om du verkligen vill övertyga någon om att denna har fel, så ska du hålla dig till fakta.

Blanda inte in åsikter, eftersom sådant är lätt att märka och det finns en risk att du och din motståndare har just motsatta åsikter. Och vem lyssnar på sin fiende? Åsikter går heller inte att bevisa och är därför knepiga att använda om hen frågar dig om du kan bevisa det du säger.

Attackera heller inte personen i fråga – du vill ju inte uppfattas som hens fiende.

Det sägs att om du upprepar en lögn så blir den till slut sann. Och detta stämmer faktiskt, även om det skulle vara bättre att formulera det på följande sätt:

Upprepa en lögn så blir den till slut sann(are).

Det har visat sig i studier att om ett faktapåstående upprepas – oavsett om det är sant eller falskt – så kommer de som hör det att lita på det ju oftare de hör påståendet upprepas. Det gäller till och med om de i början faktiskt trodde att det var falskt. De kanske inte köper det fullständigt och tror att det är sant, men de kommer tro att det är sannare eller i alla fall trovärdigare.

Detta beror på att det blir ett större tankeflyt eller kognitivt flyt i arbetsminnet och eftersom din hjärna är lat, så väljer den helst den enklaste vägen …

I följande klipp (2 min) får du lära dig vad ditt kognitiva flyt kan leda till i form av förhastade slutsatser:

Även om detta kan låta lite nedslående, så funkar det lika bra på sanning! Det är upprepningen som är poängen, inte sanningshalten.

Embed from Getty Images

Joseph Goebbels brukar ibland tillskrivas citatet “upprepa en lögn så blir den till slut sann”.

Ett sista råd är att både börja och avsluta med fakta, så att du får en sanningsmacka. Sanningen blir det första och sista som personen hör – och hen kommer därför att minnas det bättre:

  • Börja med att säga vad som är sant.
  • Ha kort med att X sa Y som är felaktigt eller vilseledande.
  • Upprepa sanningen.

Det kallas för seriepositionseffekten för minnet.

Karta över Fake news