Förklara varför fakta är korrekta!

Förklara också varför fakta är korrekta! Det är viktigt. Det räcker inte att bara säga att X är sant.

Sätt in påståendena i en större kontext som gör att de blir meningsfulla och begripliga. Det kan vara svårt att förstå varför lösryckta påståenden är trovärdiga när de ställs mot kanske en hel berättelse som personen har.

Använd ett alternativt narrativ som förklarar allt, så det inte uppstår “hål” i förklaringsmodellen som person har.

En anledning till att det är svårt att motarbeta felaktigheter är att personen du försöker övertyga måste ägna sig åt ackommodation, som handlar om att få ihop alla detaljer till en helhet (ett schema). Och det är jobbigt att ändra på redan ordnade berättelser och kunskaper. Men om du har ett färdigt schema att presentera, så gör du det enklare för dem!

Hans Rosling har uttryckt det hela på följande sätt: ”Missuppfattningar försvinner bara om det finns lika enkla men mer relevanta tankemönster som kan ersätta dem.”

Karta över Fake news