Min sammanfattning av Det akademiska språket

Jag vill sammanfatta det akademiska språket i fyra steg:

  • Börja med att lära dig den vetenskapliga strukturen, så att du vet hur en akademisk text är upplagd: Abstract, inledning, resultat, sammanfattning och referenser.
  • Därefter bör du lära dig den akademiska stilen, så att du förstår varför texterna ser ut som de gör med hjälp av begreppen: Extremt skriftspråklig, noter, opersonlig, neutral, “argumenterande”, osäkerhetsmarkörer och precision.
  • Sedan är det klokt att förstå hur ord och begrepp konstrueras – genom begreppen ordboksdefinition, stipulativ definition och cirkeldefinition.
  • Och slutligen måste du träna på akademiska ord. Det gäller både begreppen inom ditt eget ämne, som förstås är helt centrala för dig, men även allmänakademiska ord – sådana som på denna hemsida är grönmarkerade och som finns att fördjupa sig i här!

Karta över Det akademiska språket