Hjälpmedel för ord och språk

På denna sida har jag samlat länkar för dig som behöver språkhjälp.

SAOL är den lilla ordboken där du framförallt får reda på hur svenska ord stavas.

Du kan ju förstås använda autokorrekt, men du vet ju att den fungerar som i följande Tiktok:

SO har mycket information om de svenska orden: betydelse, uttal, hur orden används (heter det studera eller vid ett universitet?) och kortfattad språkhistoria. Och mycket mer …

SAOB är den stora historiska ordboken där du kan ta reda på vilken betydelse de svenska orden haft genom tiderna. Den täcker det svenska språket från 1521 till idag. Trots att den började utges 1898 är den ännu inte klar utan täcker bara orden fram till och med ordet väva, trots att den utkommit i 37 band (än så länge).

Söderwalls ordbok redogör för det svenska språket före 1521, då SAOB tar över. Ordboken är svår att använda och riktar sig till medeltidsexperter.

I Rikstermbanken kan du ta reda på olika termers betydelse inom särskilda fackområden, till exempel biotop inom miljöområdet, annuitet inom bankväsendet eller freemover-student inom högskolevärlden.

Med hjälp av frasbanken får du hjälp med lämpliga fraser när du ska formulera dig vetenskapligt, till exempel i en vetenskaplig studie.

Kom ihåg att det alltid är bra att kunna kommunicera! Man vet aldrig när man behöver det:

Karta över Det akademiska språket